Kunder

Ett axplock av Arkon IT:s kunder. Om ni vill ha fler exempel hör gärna av er.

AB Borlänge Energi

Dokumenthantering i Caradoc för förvaltning av ritningar och annan anläggningsdokumentation. Fjärrvärme, Värmeverk Bäckelund, Elnät mm
Dokumenten registreras i CaraDoc Desktop. Verksamheten söker efter ritningar via en webbklient aPub där alla dokument publiceras i PDF-format. Kopplingar mot Idus mm
Läs mer…

Fortum Sverige AB

Dokumenthantering i CaraDoc för förvaltning av tekniska dokument. Fortum äger och förvaltar ett stort antal vattenkraftverk. Dokumenten registreras i CaraDoc Desktop. Verksamheten söker efter ritningar via en webbklient aPub där alla dokument publiceras i PDF-format. Kopplingar mot Maximo anläggningsdata.
Läs mer…

Falu kommun

Flera förvaltningar har sina tekniska dokument lagrade i CaraDoc. Alla bygglovsärenden scannas och lagras i CaraDoc Bygglov. Kommunfastigheter lagrar ritningar och hyreskontrakt mm.

Vision

Vision använder en applikation som är anpassad för deras behov runt medlemsärenden. Ärendehantering med kopplingar mot medlemsregister.