Caradoc Desktop


Caradoc Desktop är en mogen produkt som kommer från Carasoft AB och är en fullfjädrad dokumenthanteringsprodukt. Caradoc har funnits på marknaden sedan 2000. Vi på Arkon IT har arbetat med Carasofts produkter sedan 1997 och har byggt åtskilliga lösningar till många olika verksamheter. En av styrkorna med Caradoc är att den går att anpassa till alla typer av verksamheter. Ovanpå Caradoc bygger vi och andra leverantörer applikationer för att passa olika verksamheter. Exempel på applikationer Anläggning (för de företag som äger och förvaltar en anläggning/fastighet), Ärendehantering(Bygglov, Störningsärenden, Medlemsärenden), Register(Fastighet, Kabellistor), Journalhantering vård(Privata kliniker, Sjukgymnaster). Caradoc är ett generellt dokumenthanteringssystem som kan hantera alla typer av filer och filgrupper. De flesta av våra kunder lagrar både en original fil(tex .dwg , .tif , .docx) och en publiceringsfil (.pdf eller .tif) till varje dokumentkort. Publiceringsfilen är den fil som man normalt tittar på och skriver ut.

Caradoc Desktop

Caradoc Desktop