Fortum Sverige AB

Elproduktion-hydro-car-1780x600

Fortum är en av Sveriges största producenter av el från vattenkraft. Arkon IT kör elbil som har 100% vattenkraft i tanken.

Dokumentarkiv

Exempel från Caradoc Desktop 7 – Tekniskdokumentation ritningar mm
Fortum lagrar alla sina ritningar över sina vattenkraftverk i Caradoc.
Arkivpersonal och konstruktörer använder Caradoc Desktop för att lägga in nya dokument/ redigera befintliga.
Underhåll/driftpersonal använder en Web-klient APub för att söka, titta och skriva ut.
Länkningar från Microsoft Sharepoint mm

Fastighetsregister

Fortum använder Caradoc för att hålla ordning på alla sina fastigheter. Varje fastighet har ett antal dokument kopplade till sig. Exempel på dokument som lagras Taxeringar, Inteckningar, Servitut mm